Tag: ข้าว “ฮัก พะเยา”

“ข้าวตราฉัตร” จัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 3 นำร่องขับเคลื่อน “พะเยาโมเดล” ชวนคู่ค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ร่วมลงนาม MOU ผลักดันข้าว...

“ข้าวตราฉัตร” จับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพะเยา และเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ภายใต้โครงการพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ ของ บริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัด จัดงาน วันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 3 (3rd World’s Hom Mali Rice Harvesting Day) ขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขับเคลื่อน...
- Advertorial -