Tag: ขอวีซ่า

อเมริกาเอาจริง ขอวีซ่าต้องกรอกข้อมูลแอคเคาน์โซเชียลมีเดียย้อนหลัง 5 ปีทุกแพลตฟอร์ม

ใครก็ตามที่ต้องเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาคงพอทราบดีว่า ขั้นตอนการขอวีซ่าเข้าประเทศนั้นยุ่งยากขนาดไหน แต่ล่าสุด สหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศออกมาแล้วว่า ได้ปรับแบบฟอร์มขอวีซ่าเข้าประเทศให้ต้องกรอกข้อมูลแอคเคาน์โซเชียลมีเดียลงไปด้วย รวมถึงผู้ขอวีซ่าต้องกรอกด้วยว่า มีบุคคลในครอบครัวเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือไม่สหรัฐอเมริกาให้เหตุผลว่า สาเหตุที่ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มการขอวีซ่าเนื่องจากต้องการยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น สำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ต้องกรอกข้อมูลนั้นไม่จำกัดเฉพาะบริษัทที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเช่น Facebook, Flickr, Google+, Instagram, LinkedIn, Reddit, Tumblr, Twitter และ YouTube แต่ยังรวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ที่เติบโตอยู่นอกสหรัฐอเมริกาด้วย เช่น Douban,...
- Advertorial -