Tag: ของแต่งบ้าน

ไอเดียเก๋! ICHITAN X Qualy จับขวดพลาสติกมาแปลงร่างให้เป็นของแต่งบ้านที่เป็นมิตรกับโลก

ท่ามกลางสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลกที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง ข่าวพะยูนน้อยมาเรียมตาย เพราะกินพลาสติก และความกังวลเรื่องผลกระทบจากไมโครพลาสติกที่คุกคามชีวิตสัตว์ทะเล ได้กระตุกให้คนในสังคมไทย หันมาตระหนักถึงความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากการจัดการขยะพลาสติกที่ไม่เหมาะสมมากขึ้น แต่ทราบหรือไม่ว่า ประเทศไทยเป็นผู้สร้างขยะพลาสติกมากเป็น "อันดับ 6" ของโลก หากเราไม่จัดการปัญหานี้อย่างเป็นระบบจะก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจนยากจะเยียวยาองค์กรยุคใหม่ต้องรักษ์โลก ให้เหมือนที่ผู้บริโภครักสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่กระตุกจิตสำนึกคนในสังคม ให้หันมาสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมและคิดถึงผลกระทบที่เกิดกับสิ่งมีชีวิตร่วมโลกมากขึ้นเท่านั้น องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งเอง ต้องหันมาทำธุรกิจแบบใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้เป็นหลักการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้นสำหรับ “อิชิตัน กรุ๊ป” ได้กำหนดนโยบายด้านความยั่งยืนเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร ทุกส่วนของการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น...

Premium & Different กลยุทธ์สร้างแบรนด์แบบฉบับ CHIC REPUBLIC ก่อนก้าวสู่ บริษัทมหาชน

ตลาดเฟอร์นิเจอร์เมืองไทย  หากนับดูเฉพาะผู้เล่นรายหลักๆ  ที่ทำตลาดผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด  คงมีไม่เกิน 4-5 ราย  ที่แข่งขันกันอยู่ในขณะนี้  ซึ่งตลาดที่แข่งขันกันรุนแรง  คงหนีไม่พ้นตลาดระดับกลางและตลาดแมส  เพราะมีขนาดตลาดที่ใหญ่   ทำให้มีโอกาสที่จะสร้างยอดขายได้จำนวนมากแต่การจะได้ยอดขายมาครอง  ก็ต้องทำตลาดอย่างหนักเช่นเดียวกัน  โดยเฉพาะสงครามราคาและโปรโมชั่น  ที่ดุเดือดและรุนแรง ชิงไหวชิงพริบ ชนิดที่เธอมีอะไรฉันก็มีให้ลูกค้าไม่แพ้กัน  แม้จะมีบางแบรนด์จะพยายามเสริมจุดขายใหม่ๆ ที่แตกต่าง  อาทิ การบริการออกแบบตกแต่ง  การมีที่ปรึกษาด้านอินทิเรียดีไซน์  เป็นต้น  แต่ทุกแบรนด์ก็มุ่งไปทางเดียวกันเสมอสำหรับแบรนด์ชิค รีพับบลิค...