Tag: ขยายเมือง

พื้นที่จำกัดไม่เป็นไร สิงคโปร์เปิดแผนขยายเมืองใหม่ลง “ใต้ดิน”

รัฐบาลสิงคโปร์เปิดแผนขยายเมืองครั้งใหม่ โดยเป็นการเพิ่มเติมจากแผนการขยายเมืองของปี 2014 หวังรับมือกับการเพิ่มขึ้นของประชากรที่รัฐบาลมีการให้สิทธิพิเศษกับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในสิงคโปร์มากขึ้น โดยการคาดการณ์ของรัฐบาลสิงคโปร์พบว่า ภายในปี 2030 จำนวนประชากรในสิงคโปร์จะเพิ่มขึ้นเป็น 6.9 ล้านคน จากที่เคยมี 3.04 ล้านคนเมื่อปี 1990ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าที่ผ่านมา สิงคโปร์มีความพยายามขยายพื้นที่ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากตัวเลขการนำเข้าทราย ที่ the World Wildlife Fund ระบุว่า ในช่วงปี 2007...
- Advertorial -