Tag: ขยะทะเล

อสังหาฯกับสิ่งแวดล้อมต้องไปด้วยกัน Property Perfect ระดมพล กำจัด “ขยะ” ป่าชายเลน

จากการสำรวจของทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยจอร์เจีย พบว่า ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีปัญหาขยะในทะเลติดอันดับ 5 ของโลก จากทั้งหมดจำนวน 192 ประเทศ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ขยะในทะเลส่วนใหญ่มาจากแหล่งท่องเที่ยว เช่น ขวดน้ำพลาสติก ขวดแก้ว โฟม เป็นต้น ถัดมา คือ ขยะจากการทำการประมง เช่น อวน เชือก เป็นต้น ซึ่งไม่เพียงแค่ขยะจากการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่รวมไปถึงขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ...

LATEST POST

MOST POPULAR