Tag: ก๊าซเรือนกระจก

adidas mushroom mylo

รองเท้าหนังที่ไม่ใช่หนัง Adidas ดึง “เห็ด” มาผลิตรองเท้ารุ่นใหม่ “The Stan Smith Mylo”

แม้ว่าทั่วโลกจะโดน Covid-19 ท้าทายแค่ไหน แต่สายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ยังคงทำงานต่อไป โดยล่าสุดเป็นค่ายอดิดาส (Adidas) ที่ดึง "เห็ด" มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตรองเท้าในชื่อรุ่นว่า "The Stan Smith Mylo" พร้อมชูจุดเด่นว่าเป็นรองเท้ารุ่นที่ช่วยลดการใช้พลาสติกลงได้อย่างเป็นรูปธรรมฝ่ายวิจัยของ Adidas บอกว่า วัตถุดิบที่ทำจากเห็ดนี้เป็นวัสดุที่เพาะในห้องแล็บ โดยจะนำมาทำเป็นแผ่นปิดส้นเท้า โลโก้ของแบรนด์ พื้นผิวด้านนอก และเส้นสายต่าง ๆ ส่วนจะพร้อมผลิตในเชิงพาณิชย์ได้เมื่อไรนั้น ทาง...
- Advertorial -