Tag: ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

“ซีพี ออลล์” เปิดวิสัยทัศน์สนับสนุนการศึกษาไทย 2020 ดึงกูรูร่วมอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีการศึกษา [PR]

เปิดงาน “ซีพี ออลล์ กับยุทธศาสตร์การศึกษาไทย 2563” หรือ CP All Education Forum 2020 รมว.ศึกษาธิการ ติดเครื่อง Active Learning และพัฒนาหลักสูตรและครูด้าน Coding ระดับประถม ด้านซีพี ออลล์ ตอกย้ำจุดยืนส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการศึกษา ร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีศักยภาพ ดึงกูรูด้านเทคโนโลยีร่วมฉายภาพ “AI for Education” และ “Learning Innovation and Education...

เมื่อวันนี้ ทุกที่คือธนาคาร​ แถมยังทำธุรกรรมฟรี ทำไมต้องมีแบ้งก์กิ้งเอเย่นต์ กับดีลล่าสุด “เซเว่นฯ- เอสซีบี” เป็นได้ทุกอย่างจริงๆ ​

หลังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์​เรื่องช่องทางให้บริการของธนาคารพาณิชย์ ในเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ด้วยการเพิ่มความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการทำธุรกิจมากขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งในมิติของการให้บริการในแต่ละสาขา ที่ครอบคลุมไปถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ Mobile Banking   รวมไปถึงขยายขอบเขตในการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถแต่งตั้งตัวแทนธนาคาร หรือ Banking Agent ไปยังนิติบุคคลอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมเพิ่มเติมได้ นอกเหนือจากกลุ่มเดิมที่ได้รับสิทธิเป็นตัวแทนอยู่แล้ว ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ด้วยกันเอง สถาบันการเงินเฉพาะกิจต่างๆ รวมทั้งที่ทำการไปรษณีย์...
- Advertorial -