Tag: การใช้จ่ายนักท่องเที่ยวไทย

อินไซต์คนไทย จะเที่ยวทั้งที ต้องเป๊ะ ต้องปัง แถมแนวโน้มใช้จ่ายต่อทริปหนักขึ้น 50%

ผลสำรวจและวิจัยระดับ Global Study จากสองสถาบันชั้นนำอย่าง VISA และ Booking.com เพื่อทำความเข้าใจอินไซต์นักเดินทางจากทั่วโลก ซึ่งทำออกมาในระยะเวลาใกล้เคียงกัน และยังให้ผลที่เชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันที่สะท้อนได้ว่า นักเดินทางคนไทยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างมาก เพราะจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อได้เดินทางท่องเที่ยว โดยจะเตรียมตัวและวางแผนก่อนการออกเดินทางท่องเที่ยวเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเล็ก ตั้งแต่การเดินทาง ที่พัก เส้นทางการท่องเที่ยว เสื้อผ้า หน้า ผม ไปจนกระทั่งการแพลนค่าใช้ต่างๆ ที่ต้องใช้ในระหว่างทริปการเดินทาง คนไทยชอบเที่ยว แต่เสื้อผ้าหน้าผมต้องเป๊ะ  เริ่มด้วยข้อมูลจากทางฝั่ง Booking.com...