Tag: การแข่งขันร่อนร่ม

การแข่งขันร่มร่อนนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานแลนดิ้ง ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย [PR]

สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดย นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน นายกสมาคมกีฬาทางอากาศฯ ร่วมกับ จังหวัดหนองคาย จัดการแข่งขันร่มร่อนนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามแข่งขันกีฬาทางอากาศชั่วคราวผาตากเสื้อ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคายโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาทางอากาศ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและมีมาตรฐานตามหลักสากลและ เปิดโอกาสให้นักกีฬาชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นสมาชิกสหพันธ์กีฬาทางอากาศนานาชาติ...
- Advertorial -