Tag: การเรียนรู้

SEAC เดินหน้าทุ่ม 600 ล้าน สร้าง “ระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ดันไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน

“ความรู้” ยังคงเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะช่วยพาทุกองค์กรก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และเป็น “อาวุธ” ที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเหล่าผู้นำองค์กรยุคใหม่สามารถใช้ต่อกรกับโลกยุค Disruption ซึ่งที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่ยังคงสับสนในความต่างของบริบทคำว่า “การเรียนรู้ - Learning” และ “การศึกษา - Study” จนทำให้ไม่สามารถเข้าถึงวิธีการเรียนรู้ที่แท้จริงในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ หรือบางคนวางกับดักตัวเองจนเข้าใจว่าไม่ต้องพัฒนาและเรียนรู้เพิ่มเติมคุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (South East Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน...
- Advertorial -