Tag: การออม

แจกฟรี แอปฯคิดดีมีตังค์ ไอเดียคนไทยที่จะช่วยคุณออมเงินล้าน #อย่าให้ใครว่าไทยไม่ออม

เมื่อปีที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนคงจะต้องเห็นแคมเปญระดับชาติ “อย่าให้ใครว่าไทย” ซึ่งนับว่าเป็นแคมเปญระดับประเทศที่มีเป้าหมายในการยกระดับสังคม กระตุกให้คนบางกลุ่มในชาติ ให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ลดเลิกพฤติกรรมที่ไม่ดี สร้างจิตสำนึกและวินัยอันจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้ประเทศพัฒนาต่อไปโดยที่กรอบแนวคิดจะเชื่อมโยงกับพฤติกรรมทั้ง 4 เรื่องคือ การเงิน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่เน้นรณรงค์ให้คนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติและวิธีคิด ต้องบอกเลยว่า แคมเปญนี้ได้สร้างความเจ็บแสบ เเทงใจดำเราคนไทยเหลือเกิน เพราะแคมเปญได้นำเสนอถึงพฤติกรรมคนไทยที่คุ้นเคยจนคิดว่านั่นคือเรื่องที่ถูกต้อง แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเอาซะเลยมาปีนี้ โครงการรณรงค์ระดับประเทศ Thailand Campaign ภายใต้ชื่อ “อย่าให้ใครว่าไทย”...
- Advertorial -