Tag: การยางแห่งประเทศไทย

“ชาวสวนยาง” ขอผ่อนปรนเคอร์ฟิว กระทบเวลากรีดยาง หวั่นขาดรายได้

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ออกหนังสือด่วนที่สุดถึง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (ศบค.) ขอผ่อนปรนการเคอร์ฟิว หลังมีการประกาศห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถานในช่วง 22.00 น. – 04.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลากรีดยางของเกษตรกรชาวสวนยาง หวั่นกระทบอาชีพชาวสวนยาง ขาดรายได้เลี้ยงปากท้อง  คุณขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากมีการประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่...

จากทุเรียนสู่ยางพารา Alibaba เตรียมวางระบบขายยางพาราผ่านออนไลน์​ ตั้งเป้าขายปีละ 2 แสนตัน  

หลังประสบความสำเร็จในการ​ช่วยขยายตลาดส่งออกให้กับผลไม้ไทยอย่างทุเรียน จนสร้างยอดขายได้ถล่มทลาย และทำให้ทุเรียนกลายเป็นผลไม้ยอดนิยมอันดับต้นๆ ของคนจีนไปแล้ว ล่าสุด อาลีบาบา(Alibaba) เสนอตัวเป็นคนกลางในการนำผลผลิตทางการเกษตรและพืชเศรษฐกิจอีกหนึ่งอย่างของไทยอย่าง ยางพารา เพื่อเปิดตลาดขายให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในประเทศจีนได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์มของอาลีบาบาคุณณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านอุตสาหกรรมยาง และการผลิตยาง ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ว่า บริษัท อาลีบาบา ผู้ประกอบการเว็บไซต์ขายส่งสินค้ารายใหญ่ระดับโลกของจีน​ ได้เข้ามาหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อหาแนวทางการจัดตั้งตลาดซื้อขายยางแบบส่งมอบจริงผ่านระบบออนไลน์ในประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการยางพาราของประเทศจีนรวมทั้งยังเป็นโอกาสในการขยายช่องทางการตลาด เนื่องจากปัจจุบันตลาดซื้อขายยางในประเทศไทยมีอยู่...
- Advertorial -