Tag: การประกวด

เปิดรับสมัครแล้ว! เวทีประกวด “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [PR]

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)เปิดรับสมัครให้นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมในโครงการ "ธนชาตริเริ่ม ...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น “การแข่งขันอ่านฟังเสียง” และ “การประกวดมารยาทไทย” เปิดรับสมัคร 5 ระดับชั้น คือ ระดับประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลายและ ปวช. และอุดมศึกษาและ ปวส. โดยจะจัดแข่งขันรอบคัดเลือกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ภาคเหนือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...