Tag: การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ถอดรหัส “ไทยเบฟ” บริหารพนักงาน 63,000 คนอย่างไร ให้เป็นผู้นำในอาเซียน 

หลังจาก “กลุ่มไทยเบฟ” ประกาศถึงความพร้อมในการขับเคลื่อน Business Plan ครั้งใหม่ “Vision 2025” ที่จะเริ่มต้นนับจากปีงบประมาณ 2020 (1 ต.ค.2019 – 30 ก.ย.2020) นอกจากยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจที่ต้องการเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารในอาเซียนแล้ว "ไทยเบฟ" ยังกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรกว่า 63,000 คนในระยะยาวไปจนถึงปี 2050  ด้วยเชื่อว่าบุคลากร “เป็นทุนสำคัญ” ที่ยิ่งลงทุนยิ่งสร้างการเติบโตด้านธุรกิจผู้นำเครื่องดื่ม...

แสนสิริ ใช้แนวคิด Agile เพิ่ม Speed ธุรกิจป้องกันดิจิทัล Disruption เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุด

โลกยุคดิจิทัล ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ใครจะ “แพ้-ชนะ” ไม่ได้วัดกันที่ขนาด “ความใหญ่” ขององค์กร อีกต่อไปแล้ว แต่วัดกันด้วยเรื่องของ “ความเร็ว”  (Speed) เป็นยุคของ “ปลาเร็วกินปลาช้า”  เห็นได้จากเกิดขึ้นของบรรดาธุรกิจรูปแบบ  "สตาร์ทอัพ" ทั้งเล็ก เร็ว และมีประสิทธิภาพ ที่เกิดขึ้นมาและประสบความสำเร็จอย่างมากมาย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  หนึ่งในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ซึ่งมีการแข่งขันรุนแรง  เพราะมีผู้เล่นทั้งหน้าเก่าและผู้เล่นหน้าใหม่  "เล็ก-ใหญ่" เข้าแข่งขันและทำตลาดกันไม่ได้หยุด หลายองค์กรต้องเพิ่มขีดความสามารถให้ตัวเอง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ...
- Advertorial -