Tag: การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

บุรีรัมย์ ติดอันดับ 7 จุดหมายปลายทางยอดฮิตของ Airbnb ในไตรมาส 3/2562 งานโมโตจีพี 2019 ดันยอดจองห้องพักไตรมาส 3...

เนื่องในวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 27 กันยายนของทุกปี Airbnb ยังคงมุ่งมั่นและสานต่อเจตนารมย์ในการโปรโมทจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ (emerging destinations) ของไทยสู่ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง พร้อมเผย community-led destination marketing campaign หรือ “เดสทิเนชั่น มาร์เก็ตติ้ง แคมเปญที่ใช้เสน่ห์ของผู้คนในชุมชนเป็นตัวชูโรง” ซึ่งสร้างสรรค์ให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดเพื่อผลักดันสู่จุดหมายปลายทางระดับโลกนายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงานเสวนาของ...

อพท. เล็งปั้นแบรนด์ “CBT Thailand” ปักหมุดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน [PR]

อพท. ปักธงท่องเที่ยวโดยชุมชน เตรียมปั้นแบรนด์ “CBT Thailand” พร้อมเดินหน้าเป็นองค์กร “สร้างต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” จากการใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกหรือ GSTC และเกณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุม ชนอย่างยั่งยืน หรือ CBT Thailand เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน ปีนี้ตั้งเป้า 40 ชุมชนทั่วประเทศ ดันรายได้เพิ่ม 20% ความสุขล้น 85%นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า เพื่อสร้างการรับรู้การทำงานของ อพท. ให้ขยายวงกว้างออกไปยังภาคีเครือข่ายและผู้สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่ความยั่งยืน และเป็นการท่องเที่ยวที่กระจายรายได้ลงสู่ชุมชนผู้ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว อพท. จึงได้กำหนดสร้างแบรนด์...