Tag: การตลาดที่ใช่

หมดยุคปลาใหญ่-ปลาไว 5 เรื่อง “ใช่” การตลาดยุคใหม่ ที่ทำให้ “แบรนด์” คุณได้ไปต่อ

ผู้บริโภคปัจจุบัน พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงทุกวันและเปลี่ยนไปเร็ว เพราะเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเติมเต็มวิถีชีวิตของผู้บริโภคให้สะดวกสบาย และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายๆ พฤติกรรมผู้บริโภคจึงเปลี่ยนมาเป็น Personalized หรือมีความเป็นปัจเจกชนมากขึ้น  จนทำให้นักการตลาดแทบจะก้าวตามการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคไม่ทันในอดีตความสามารถในการทำธุรกิจ  วัดกันด้วยขนาดของเงินทุนและทรัพยากร  ใครได้เปรียบกว่ากันก็ดูกันที่ขนาด  จนมีคำพูดว่า “ปลาใหญ่” กิน “ปลาเล็ก” ยุคต่อมาเป็นเรื่องของประสิทธิภาพการปรับตัว หรือความคล่องตัวในการรับกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่อยู่รอบตัว คำพูดที่ได้ยินกันในการทำธุรกิจ คือ “ปลาเร็ว” กิน “ปลาช้า” แต่ยุคนี้วันนี้ ทั้งขนาด-ความเร็ว ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการทำธุรกิจแล้ว...