Tag: การดูแลพนักงาน

google search logo office

ประหยัดเงิน (เกือบ) หมื่นล้าน! เหตุ Google ให้พนักงาน Work From Home

ผลประกอบการไตรมาสแรกของ Alphabet บริษัทแม่ของ Google ประกาศออกมาแล้ว ซึ่งบริษัทไม่เพียงมีรายได้เพิ่มขึ้นจากค่าโฆษณาที่บรรดาแบรนด์ต่าง ๆ เริ่มเห็นสัญญาณดีและกลับมาใช้จ่ายกันอีกครั้ง แต่ในไตรมาสนี้ งบการเงินของ Alphabet ยังโชว์ว่า บริษัทสามารถเซฟเงินได้อีก 268 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 8,345 ล้านบาทจากการให้พนักงาน Work From Home ด้วยเหตุที่กล่าวเช่นนั้นเพราะเมื่อพนักงานไม่ต้องเข้ามาที่ออฟฟิศ (พนักงาน Google...

แยกแต่ตัว ใจต้องรวมกัน! องค์กรอยากอยู่รอดในภาวะวิกฤติ ต้องสร้าง “Employee Engagement”

ระดับสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วง รวมทั้งมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด​ของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการ "สุขภาพนำเสรีภาพ" ด้วยการประกาศใช้​พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ​ทั่วทั้งประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยหวังว่ามาตรการเข้มครั้งนี้จะสามารถยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาด​ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาได้นอกจาก​วิกฤติด้านสุขภาพท่ีต้องเผชิญแล้ว​ อีกหนึ่ง Effect ที่เป็นผลพวงลามไปทั่วโลกจากการมาเยือนของ COVID-19 ก็คือ การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นพร้อมๆ กัน​ในหลายประเทศ...
- Advertorial -