Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: การกระทรวงพาณิชย์

พาณิชย์จับมือท่องเที่ยวผุดโครงการ Buy With Confidence สร้างความเชื่อมั่นซื้ออัญมณีและเครื่องประดับไทยที่มีคุณภาพ [PR]

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับพันธมิตร นำร่องดึงร้านค้าและบริษัทชั้นนำ ร่วมโครงการ “ซื้อด้วยความมั่นใจ” (Buy With Confidence) มอบตราสัญลักษณ์การันตี หวังสร้างมาตรฐานอัญมณีและเครื่องประดับ เพิ่มความเชื่อมั่นลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีความสำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในแง่ของการเป็นสินค้าส่งออกสำคัญในอันดับที่ ๓ รองจาก รถยนต์ คอมพิวเตอร์ ตามลำดับ สร้างรายได้เข้าประเทศสูงถึง ๔.๓๕ แสนล้านบาท...

LATEST POST

MOST POPULAR