Tag: กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล (ไทยแลนด์)

ชำแหละสมรภูมิ “Modern Trade” ที่เปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่อสินค้า FMCG

ย้อนกลับไปเมื่อ 10 กว่าปีก่อน การจับจ่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคสำหรับครัวเรือนของคนไทย ช่องทางหลักยังคงเป็นร้านโชว์ห่วยที่อยู่ใกล้บ้าน เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากที่สุด โดยเฉพาะตามต่างจังหวัดหรือชานเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่ของประเทศอาศัยอยู่ย้อนอดีตวันที่ Modern Trade  เติบโต จากข้อมูลของ Kantar Worldpanel (Thailand) ที่เก็บยอดใช้จ่ายกลุ่มสินค้าอุปโภค-บริโภคที่มีอัตราการหมุนเวียนสูง หรือ FMCG (Fast Moving Consumer Goods) ในปี 2005 หรือเมื่อ 12...

ส่องตลาด “FMCG บนอี-คอมเมิร์ซ” โตทั่วโลก แข่ง “ราคา-โปรโมชั่น” เดือด! แย่งชิงลูกค้า

“กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล (ไทยแลนด์)” เผยผลวิจัย “อนาคตของตลาด FMCG ในช่องทางอี-คอมเมิร์ซ” พร้อมชี้แนวโน้มและปัจจัยในการเจาะตลาดอี-คอมเมิร์ซ ตามพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ของคน 5 ทวีป โดยพบว่า ภาพรวมการเติบโตของวงการอุตสาหกรรม FMCG ทั่วโลก ในปี 2559 (สิ้นสุด ณ เดือนมิถุนายน 2559) มีอัตราการเติบโตเพียง 1.3% และคาดการณ์ว่าจะตกลงเหลือเพียง...

เปิดผลวิจัยลึก! ตลาด FMCG รอบทศวรรษ ’59 ดิ่งต่ำสุด–’60 เริ่มฟื้น พร้อมเผยช่องทางขายรุ่ง-ร่วง

บริษัท กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล (ไทยแลนด์) – Kantar Worldpanel (Thailand) เปิดเผยผลรายงานการวิจัยชุด “สรุปสภาวะตลาด FMCG กลุ่มสินค้ารุ่ง พร้อมช่องทางจัดจำหน่ายที่รุ่งและร่วง” เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักการตลาด เจ้าของแบรนด์สินค้า และวงการค้าปลีกสรุปสภาวะภาพรวมกลุ่มสินค้าอุปโภค-บริโภคในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2559 รวม 8 ปี โดยปัจจุบันตลาด FMCG...
- Advertorial -