Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: กันตาร์ มิลวาร์ด บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด

“AdReaction 2018” คนไทยเจอโฆษณาเยอะขึ้น แต่กลับสับสน พร้อมข้อเสนอ 5 แนวทาง ทำโฆษณาให้ปัง!

กันตาร์ มิลวาร์ด บราวน์ เผยผลสำรวจเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อแคมเปญโฆษณาจากงานวิจัยโครงการ AdReaction: The Art of Integration 2018 พบว่ากว่า 3 ใน 4 หรือ ร้อยละ 73 ของผู้บริโภคชาวไทย พบเห็นสื่อโฆษณาตามสถานที่ต่างๆ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นกว่าเมื่อ 3 ปีที่แล้ว แต่ร้อยละ 42...

ถอดรหัสพฤติกรรมและวิธีการเข้าถึงผู้บริโภค Gen Z ฉบับจัดเต็มอัดแน่น !

บริษัท กันตาร์ มิลวาร์ด บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด (Kantar Millward Brown) เผยผลการวิจัยผู้บริโภคต่อโฆษณาระดับโลก ชื่อว่า AdReaction การศึกษาแบบองค์รวมเกี่ยวกับ Gen Z ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แม้ Gen Z จะเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัล แต่กลับเป็นกลุ่มที่แบรนด์เข้าถึงหรือสร้างการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ยากที่สุด ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีจำนวนมากถึงร้อยละ 18.3 ของประชากรไทยหรือคิดเป็นจำนวนประมาณ...
- Advertorial -

LATEST POST

MOST POPULAR