Tag: กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

เสียงของคุณสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ งานออนไลน์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง [PR]

เมื่อประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองจึงมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวไทยให้ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ซึ่งสื่อที่เลือกใช้ในครั้งนี้เป็นคอนเทนต์ออนไลน์ เพื่อจับกลุ่มวัยรุ่น และคนใช้ Social โดยจัดทำออกมาเป็นวิดีโอออกมา 3 เรื่องราว ชูเรื่องราวของการใช้เสียงเพื่อแก้ปัญหา และสร้างประเทศของเราที่ผ่านมาเราพลาดเสียงของปัญหาไปแล้วกี่ครั้ง? วิดีโอออนไลน์ชิ้นแรกบอกเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่ง ผ่านเสียงต่าง ๆ ในชีวิต ตั้งแต่เสียงตอนเกิด เสียงแห่งความสุข เสียงแห่งความเศร้า และเสียงของปัญหาที่เขาไม่เคยไม่ยินจนกระทั่งได้เจอกับปัญหานั้นด้วยตนเอง วิดีโอได้เปรียบปัญหาเป็นเหมือนเสียงหนึ่งในชีวิต ที่บางครั้งเราอาจแก้ด้วยตนเองไม่ได้ ต้องร่วมกันใช้เสียงหรือสิทธิในการเลือกตั้ง...
- Advertorial -