Tag: กองทุนอนุรักษ์พลังงาน

กองทุนอนุรักษ์ฯ ปล่อยคลิปหนังสั้น ทะลุ 4 ล้านวิว คลายหลายคำถามว่า “เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน เอาไปสร้างอะไรให้ยั่งยืน ” [PR]

จากกระแสที่ประชาชนให้ความสนใจและมีข้อสงสัยว่า “กองทุนอนุรักษ์ฯ เอาเงินไปสร้างอะไรบ้างนั้น” จากโจทย์นี้ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงได้จัดทำคลิปหนังสั้น “กองทุนอนุรักษ์ฯ เราทำให้พลังงานไทยยั่งยืน” ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สร้างให้เป็นจริง ทำให้ยั่งยืน” ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล พบว่าได้มีกระแสการตอบรับเป็นอย่างดี เพียง 7 วัน ยอดวิวกว่า 4 ล้านวิวสำหรับคลิปหนังสั้น...