Tag: กองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ

ถอดรหัสกู้วิกฤติโควิด-19 ของ “กองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ” ด้วยแนวคิด “Agile Collaboration” มุ่งช่วยเหลือสังคมไทยอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และทั่วถึง [PR]

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ของประเทศไทยที่เริ่มแพร่กระจายเป็นวงกว้างตั้งแต่ต้นปี 2563 และทวีความรุนแรงขึ้นในแต่ละระลอก จนในปัจจุบัน มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันสูงกว่าการระบาดในทุกๆ ครั้ง จะเห็นได้ว่ากว่าหนึ่งปีเศษที่ทุกคนต้องรับมือและใช้ชีวิตอยู่กับวิถี New Normal รวมถึงความเหน็ดเหนื่อยของบุคลากรทางการแพทย์ หรือทีมด่านหน้าที่ต้องรับมือในการบรรเทาวิกฤติอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาร่วมกันสนับสนุนเพื่อช่วยให้คนไทยก้าวข้ามวิกฤติ สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ระบบสาธารณสุขมีความเข้มแข็ง และพลิกฟื้นคืนเศรษฐกิจให้กลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งหนึ่งในภารกิจช่วยเหลือจากองค์กรภาคเอกชนที่เป็นกำลังสำคัญในการบรรเทาผลกระทบมาโดยตลอด ตั้งแต่การเริ่มแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกแรก คือ “กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย...
- Advertorial -