Tag: กสอ.

กสอ. เปิด จีเนียส เดอะ ครีเอชั่น ปั้น 10 ต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมปัง รับสมัครเกษตรกรทั่วประเทศ ส่งเสริมสู่การผลิตได้ ขายดี...

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดโครงการ พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ หรือ จีเนียส เดอะ ครีเอชั่น เพื่อติวเข้มองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมที่ดีพร้อมใน 3 ทักษะสำคัญ ประกอบด้วย ทักษะการเป็นสมาร์ทฟาร์มมิ่ง เพื่อการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีพร้อม ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องของผู้บริโภค และ ทักษะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์และพลังแห่งการสร้างสรรค์ด้านเกษตรกรรม เพื่อคัดเลือก 10 สุดยอดไอดอลเกษตรกรไทย เพื่อวางวิสัยทัศน์ในการออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้...

ซีพี ออลล์จับมือ สสว. และ กสอ. ​มอบ 21 รางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2562” [PR]

“ซีพี ออลล์” จับมือ สสว. และ กสอ. ร่วมเชิดชูเอสเอ็มอีมีศักยภาพ 10 ประเภท มอบรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2562” ให้แก่เอสเอ็มอี 21 ราย ในงาน “วันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020” หวังร่วมสร้างสรรค์และต่อยอดโอกาสให้เอสเอ็มอีหลากหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มสินค้าชุมชน...