Tag: กลุ่มไมเนอร์

10 เรื่องของ “ไมเนอร์ฯ” ในรอบ 50 ปี จากบริษัท “วัยเยาว์” สู่ Global Company...

5 ทศวรรษแล้ว กับกลุ่มไมเนอร์ฯ​ ที่ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย  และก้าวไกลออกไปยังต่างประเทศ  แทบจะทุกทวีป ครอบคลุมไปกว่า 64 ประเทศทั่วโลก  ระยะเวลาจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน  ถือว่าไม่น้อยทีเดียว ครึ่งทางของ “ศตวรรษ” องค์กรเก่าแก่ขนาดนี้ คงมีเรื่องที่น่าทำความรู้จัก และบางเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่ได้รู้  และนี่คงเป็น 10 เรื่องไฮไลท์ที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางธุรกิจของ บริษัท ไมเนอร์​ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 1.จุดเริ่มต้นจาก “วัยเยาว์”บริษัท...

ไมเนอร์ฯ ทุ่ม 2.95 พันล้านเหรียญ ปิดดีลซื้อเครือโรงแรม NHH ขึ้นแท่น Top 10 เชนโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไมเนอร์​ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd. บริษัทย่อยของไมเนอร์ได้สิทธิ์ในการซื้อหุ้น ในบริษัท NH Hotel Group SA....

ไลฟ์สไตล์คนเปลี่ยน เบอร์เกอร์ คิง โตกระฉูด 30% ด้วย Drive Thru และ Delivery

นับตั้งแต่เบอร์เกอร์คิง (BURGER KING) เข้ามาทำตลาดในเมืองไทยอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี 2000  ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  เบอร์เกอร์คิงรุกขึ้นมาทำตลาดอย่างจริงจัง  โดยเฉพาะในปีนี้ที่เห็นการทำตลาดมากที่สุดเท่าที่เคยทำตลาดในเมืองไทยมา เพื่อตอกย้ำภาพของความเป็นสินค้าสำหรับกลุ่ม Beef Lover  เพราะถือเป็นกลุ่มฐานลูกค้าหลักของแบรนด์  แม้ว่าตลาดในประเทศไทยจะมีฐานผู้ที่บริโภคเนื้อวัวเพียง 30% ของประชากร  แต่สำหรับฐานลูกค้าของเบอร์เกอร์คิงมีสัดส่วนมากถึง 60-70% Positioning ของแบรนด์จึงวางไว้ว่าเป็นสินค้าสำหรับผู้ชื่นชอบการบริโภคเนื้อวัว  ที่เป็นสินค้ากลุ่มพรีเมียม และกลุ่มคนที่ต้องเดินทาง...