Tag: กลุ่มเดอะมอลล์

ลูกค้าเตรียมตัวทำความดีร่วมกัน! สารพัด ห้างฯ งดให้บริการถุงพลาสติก เนื่องใน “วันปลอดถุงพลาสติกสากล”

  เนื่องใน วันปลอดถุงพลาสติกสากล (International Plastic Bag Free Day) วันที่ 3 กรกฏาคม ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ก็ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกระแสดังกล่าว โดยประกาศงดให้บริการถุงพลาสติก รวมทั้งกระตุ้นให้ลูกค้าตระหนักถึงปัญหาเรื่องการใช้ถุงพลาสติก และพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอื่นๆ ในฐานะที่ผู้บริโภคอย่างเรา ก็ควรเตรียมตัวไว้ ห้างฯ ไหนงดถุงพลาสติก แล้วเราต้องเตรียมถุงผ้า หรือว่าถุงกระดาษไปเอง ไปจนถึงมีโปรโมชั่นเด็ดอย่างไรกันบ้าง ตามไปดูกันเลย เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมนโยบายนี้ทั้งเครือ คุณวรลักษณ์...

“อีคอมเมิร์ซต่างชาติ” บุกหนักไทย – “กลุ่มค้าปลีก” ปรับทัพ รับการแข่งขันยุค Digital Transformation

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) มองเศรษฐกิจไทยปี 2561 เติบโตต่อเนื่องที่ 4.0% ได้อานิสงค์จากเศรษฐกิจโลกที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้การส่งออก และการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การลงทุนภาคเอกชนของไทยมีโอกาสกลับมาขยายตัว หนึ่งในการลงทุนใหญ่ของภาคเอกชน คือ การลงทุนของกลุ่มค้าปลีกขนาดใหญ่ ทั้งกลุ่มทุนค้าปลีกเดิม (Brick-and-mortar) และ กลุ่ม e-Commerce ที่ทุกวันนี้ยักษ์ใหญ่ธุรกิจ e-Commerce จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในไทยเป็นจำนวนมาก ดังนั้น EIC มองว่าในปี...
- Advertorial - ADFEST 2020

LATEST POST

MOST POPULAR