Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย

มะพร้าวแรงไม่หยุดทั่วโลก! “โค้ก” อดใจไม่ไหว ดึง ZICO น้ำมะพร้าวพรีเมียมตีตลาดไทย

ปัจจุบันสินค้าทำมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ กำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก เป็นผลมาจากผู้บริโภคหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น นี่จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ตลาด “น้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม” เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยคาดการณ์ว่าในระดับโลก ตลาดเครื่องดื่มน้ำมะพร้าว จะเติบโตขึ้นมากกว่าเท่าตัว ทั้งในด้านขนาด และมูลค่าตลาดจากประมาณ 7 แสนล้านบาท ขยับขึ้นเป็น 1.5 ล้านล้านบาทภายในปี 2020 ซึ่งตลาดในเมืองไทย จะเติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดโลก ด้วยโอกาสทางการตลาดสูงเช่นนี้ ทำให้ในปี 2009 “โคคา-โคลา” ตัดสินใจเข้าถือหุ้นในบริษัท “ZICO”...
- Advertorial -

LATEST POST

MOST POPULAR