Tag: กระทรวงกลาโหม

ผลประชุม คณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนนัดแรก ประเทศสมาชิกขานรับ แนวคิดริเริ่ม “ความมั่นคงที่ยั่งยืน” ที่ไทยเสนอ [PR]

กระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน และการประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนกับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมประเทศคู่เจรจา นัดแรกของปี ๒๕๖๒ ทุกประเทศสมาชิกต่างขานรับแนวความคิดว่าด้วยความมั่นคงที่ยั่งยืน และแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบการประชุมระดับรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจาปลายปีนี้การประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting Working Group: ADSOM WG) และการประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนกับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting–Plus Working Group:...

กระทรวงกลาโหม เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13 [PR]

กระทรวงกลาโหม เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลในวาระที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ในปี ๒๕๖๒ เตรียมความพร้อมทุกด้านในการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ ๖ ชูประเด็นความมั่นคงแบบ 3S เข้าสู่เวทีเจรจา โดยเน้นความร่วมมือที่ยั่งยืน บูรณาการขับเคลื่อน และสนับสนุนกิจกรรมคาบเกี่ยว ๓ เสาหลักเชื่อมโยงภูมิภาค เพื่อพัฒนาความอยู่ดีกินดีของประชาชนอาเซียนให้เท่าเทียมกัน พร้อมทั้งชวนเชิญบุคลากรของกระทรวงกลาโหมและประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มุ่งสานต่อนโยบายรัฐบาลในการดูแลและเตรียมความพร้อมทุกด้านในการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting) หรือ ADMM ครั้งที่ ๑๓  และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus) หรือ ADMM-Plus ครั้งที่ ๖ ในวาระที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน ครั้งที่...
- Advertorial -