Tag: กรรมการผู้จัดการใหญ่

ตั้ง “ผยง ศรีวณิช” ประธานสมาคมธนาคารไทยคนที่ 24 แทน “ปรีดี ดาวฉาย”

ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมธนาคารไทย ได้แต่งตั้งคุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมธนาคารไทย คนที่ 24  แทนคุณปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ที่ลาออกจากตำแหน่งประธานสมาคมธนาคารไทย เพื่อไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยมีผลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563โดยการรับตำแหน่งในครั้งนี้ มีภารกิจที่ต้องเร่งผลักดัน คือ การร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาระบบธนาคารพาณิชย์ให้เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจและตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนไทยในทุกภาคส่วน  ทั้งนี้ ประธานสมาคมธนาคารไทยจะหารือกับผู้บริหารของธนาคารสมาชิกเพื่อร่วมกันกำหนดแผน ยุทธศาสตร์ของสมาคมธนาคารไทยในระยะถัดไป สำหรับประวัติประธานสมาคมธนาคารไทย คนที่...

Grab ประเทศไทย แถลงแล้ว “ธรินทร์ ธนียวัน” ลาออก

จากที่ก่อนหน้านี้ มีโพสต์ของผู้บริหารคนดังของแพลตฟอร์ม Ride-Hailing และ Food Delivery อย่างคุณธรินทร์ ธนียวันเกี่ยวกับการออกตามหา Next Chapter of Life ที่อาจหมายถึงการลาออกจากตำแหน่งผู้บริหาร Grab ประเทศไทยนั้นล่าสุดทาง Grab ประเทศไทยได้ส่งจดหมายยืนยันแล้วว่าคุณธรินทร์ ธนียวันตัดสินใจลาออกจริง และได้กล่าวขอบคุณความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาให้ Grab กลายเป็นซูเปอร์แอป การพัฒนาบริการทางการเงิน การพัฒนาบริการจัดส่งอาหารและพัสดุ ตลอดจนทำให้...
- Advertorial -