Tag: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ถอดบทเรียน “สร้างแบรนด์” ยุคโควิดกับ 5 ขั้นปั้น Brand Model ต้องให้ดังและยั่งยืน

โควิด-19 กลายเป็นวิกฤติเปลี่ยนเกม set zero ทุกอุตสาหกรรมใหม่หมด ทุกคนกระทบเท่าเทียมกัน การฟื้นธุรกิจวันนี้จึงยังไม่ต้องมองว่าทำอย่างไรให้ “แบรนด์ดัง” แต่ต้องทำอย่างไรให้รอดก่อน และบทเรียนครั้งนี้ต้องเป็นทางรอดแบบลงรากลึกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะกลุ่ม SME เศรษฐกิจฐานรากของประเทศในยุคของโลกแห่งการแข่งขัน “การสร้างแบรนด์” คืออาวุธสำคัญช่วยสร้างมูลค่าและยอดขาย ถือเป็นความจำเป็นที่ผู้ประกอบการทุกรายต้องใส่ใจ ยิ่งในสถานการณ์ โควิด-19 ยิ่งต้องกลับมาให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์  เพราะ "แบรนด์ที่ดี" ต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือสังคมให้รอดไปด้วยกันวิกฤติโควิดที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนเหมือนกันหมด ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค แต่ไม่มีใครที่สามารถก้าวข้ามไปได้ตามลำพัง...

กสอ. เปิด จีเนียส เดอะ ครีเอชั่น ปั้น 10 ต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมปัง รับสมัครเกษตรกรทั่วประเทศ ส่งเสริมสู่การผลิตได้ ขายดี...

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดโครงการ พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ หรือ จีเนียส เดอะ ครีเอชั่น เพื่อติวเข้มองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมที่ดีพร้อมใน 3 ทักษะสำคัญ ประกอบด้วย ทักษะการเป็นสมาร์ทฟาร์มมิ่ง เพื่อการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีพร้อม ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องของผู้บริโภค และ ทักษะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์และพลังแห่งการสร้างสรรค์ด้านเกษตรกรรม เพื่อคัดเลือก 10 สุดยอดไอดอลเกษตรกรไทย เพื่อวางวิสัยทัศน์ในการออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้...

ซีพี ออลล์จับมือ สสว. และ กสอ. ​มอบ 21 รางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2562” [PR]

“ซีพี ออลล์” จับมือ สสว. และ กสอ. ร่วมเชิดชูเอสเอ็มอีมีศักยภาพ 10 ประเภท มอบรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2562” ให้แก่เอสเอ็มอี 21 ราย ในงาน “วันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020” หวังร่วมสร้างสรรค์และต่อยอดโอกาสให้เอสเอ็มอีหลากหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มสินค้าชุมชน...

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ติดปีก SMEs อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย นำร่อง 30 กิจการ – รู้รอบ รู้ลึก ต่อยอดธุรกิจ...

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดตัวกิจกรรม “Fashion  Next 2017” หรือ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach 2016)เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการตลาดของ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น สิ่งทอ เครื่องหนัง และอัญมณี สู่ระดับสากล อบรมเนื้อหาเข้มข้นจากวิทยากรผู้รู้จริง พร้อมกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกแบบเฉพาะกิจการ 30 กิจการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านปฏิบัติ...