Tag: กปน.

กปน. เชิญร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “สุนทรียะแห่งน้ำ” ชิงเงินรางวัลกว่า 125,000 บาท ก่อน 15 ก.ค. นี้!! [PR]

การประปานครหลวง (กปน.) จัดโครงการประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี กปน. สุขใจที่ได้ดูแลคุณ ภายใต้หัวข้อ "สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและคุณค่าของน้ำผ่านการสื่อสารด้วยภาพถ่าย โดยเน้นแนวความคิดด้านการอนุรักษ์ ความงามและความสุขของการมีน้ำใช้ ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 125,000 บาทผู้สนใจสามารถส่งภาพถ่ายฟิล์มหรือดิจิตอลได้ไม่เกินท่านละ 3 ภาพ พร้อมตั้งชื่อภาพและเขียนคำอธิบายแนวคิดสั้นๆ...
- Advertorial -