ธนาคารกรุงเทพ คว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยม จาก 3 เวทีระดับโลก ตอกย้ำศักยภาพบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ ที่เข้าใจความต้องการลูกค้าในการแข่งขันในตลาดโลก [PR]

(จากซ้ายไปขวา) 1. นางสาววาทิตา ฤกษ์ไพสิฐกุล ผู้ชำนาญการ ชั้นพิเศษ 2. นายวรชัย วัฒนะภราดร เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President สายปฏิบัติการสนับสนุน 3. นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า 4. นายพิพัฒน์ อัสสมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 5. นายธนวรรธน์ รุ่งเรืองทิพย์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistance Vice President การตลาดและผลิตภัณฑ์ พาณิชย์บริการ ฝ่ายผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ 6. นางพินทุวรรณ คลายเซน เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President สายปฏิบัติการสนับสนุน

4 รางวัลยอดเยี่ยม จาก 3 เวทีโลก

นายพิพัฒน์ อัสสมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ที่ 3 จากซ้าย) และทีมงานศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (TFC) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมฉลองความสำเร็จในโอกาสที่ได้รับมอบ 4 รางวัลระดับยอดเยี่ยม จากนิตยสารการเงินระดับโลกถึง 3 สถาบัน

- Advertisement -

ประกอบด้วย 1.รางวัลผู้ให้บริการยอดเยี่ยมด้านส่งออกและนำเข้าในประเทศไทย (Best Trade Finance Provider in Thailand) 2.รางวัลผู้ให้บริการยอดเยี่ยมด้านบริการแพลตฟอร์ม DLT สำหรับบริการส่งออกและนำเข้า (Best DLT Platform for Trade Finance) ซึ่งทั้ง 2 รางวัล มอบโดยนิตยสารโกลบอล ไฟแนนซ์ 3.รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านส่งออกและนำเข้าในประเทศไทย (Best Trade Finance Bank in Thailand) จากนิตยสารอัลฟา เซาท์อีส เอเชีย ซึ่งได้รับมอบมา 14 ปีต่อเนื่อง และ  4.รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำเข้าในประเทศไทย (Thailand Domestic Trade Finance Bank of the Year) จากนิตยสารเอเชี่ยนแบงก์กิ้ง แอนด์ ไฟแนนซ์ ซึ่งได้รับมอบมาแล้ว 6 ปีต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ทุกรางวัลที่ธนาคารได้รับ ล้วนสะท้อนถึงศักยภาพและความเป็นเลิศของธนาคารกรุงเทพ ในฐานะผู้ให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศที่มีความเข้าใจในความต้องการลูกค้าและสภาวการณ์ด้านการค้าโลกอย่างดีเยี่ยม สามารถให้คำแนะนำบริการได้อย่างเหมาะสม มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการหลายด้าน อาทิ ความรวดเร็ว ความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงการกำกับดูแลด้านการค้าระหว่างประเทศที่ดีและมีความมั่นคงทางการเงินระดับสูง