มาร์ค โอเกอร์สตรอม จากเอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ป ร่วมกับซีอีโออีกกว่า 750 คนมุ่งส่งเสริมความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม [PR]

เอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ปได้ประกาศ ณ งานประชุมประจำปี 2562 ในวันนี้เรื่องการจัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Travel Industry Group) อันเป็นส่วนหนึ่งของซีอีโอ แอ็กชัน (CEO Action) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมตัวผู้นำด้านการท่องเที่ยว โดยมุ่งสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ยอมรับความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ทั้งนี้เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 คุณมาร์ค โอเกอร์สตรอม ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ปได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือของซีอีโอเพื่อความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม (CEO Action for Diversity & Inclusion™ – CEO Action) ซึ่งเป็นการสร้างภารกิจร่วมกันที่มีการขับเคลื่อนโดยซีอีโอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อยกระดับความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมในองค์กร

- Advertisement -

ปฏิญญาว่าด้วยซีอีโอ แอ็กชันประกอบด้วยภารกิจ 4 ประการ ได้แก่ การสร้างและแบ่งปันแผนกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกับคณะกรรมการบริหาร การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและแนวทางปฏิบัติที่ไม่ประสบความสำเร็จ การเผยแพร่ความรู้เรื่องอคติที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว และการส่งเสริมให้เกิดความไว้วางใจในองค์กร เพื่อให้พนักงานสามารถพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนอย่างเรื่องความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมได้อย่างเปิดเผย

เป้าหมายหลักของเอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ปคือการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ให้ความสำคัญกับโอกาสและความเท่าเทียม ในทั่วโลกนั้นทางบริษัทฯ ได้จ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานชายและหญิงในตำแหน่งเดียวกันในอัตราที่เท่าเทียมกัน และจำนวนพนักงานหญิงในบริษัทคิดเป็นจำนวนร้อยละ 52 ของพนักงานทั้งหมด บริษัทยังมุ่งเน้นความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท และได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่

ในการจัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ปวางแผนที่จะแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีและบทเรียนของบริษัท พร้อมเรียนรู้จากผู้อื่นผ่านกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งนี้จะมีกลุ่มย่อย ซึ่งประกอบด้วยบริษัทในสหรัฐอเมริกาและบริษัทข้ามชาติต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานดังต่อไปนี้

· ส่งเสริมสัมพันธมิตร การอยู่ร่วมกัน ตลอดจนการใช้ภาษาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม

· จัดงานสัมมนาและอบรมอย่างเจาะลึกในหัวข้อที่มีความสำคัญมากสำหรับบริษัทการท่องเที่ยว ได้แก่ การเข้าถึงการท่องเที่ยวของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) การตลาดแบบเน้นความหลากหลาย ความสมดุลทางเพศ และสมรรถนะทางวัฒนธรรม

· จัดการประชุมโต๊ะกลม และการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอเพื่อรวมตัวสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ

· ร่วมมือให้มีการวิจัยเพื่อติดตามสถานะในการส่งเสริมความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมภายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

· ส่งเสริมการพูดคุยเรื่องความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมในงานอีเว้นท์ต่าง ๆ ของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

“องค์กรที่มีความหลากหลายจะนำมาซึ่งสภาพแวดล้อมการทำงานที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีความไว้วางใจเพิ่มขึ้นและมีความกลัวน้อยลง สภาพแวดล้อมที่พนักงานและองค์กรเติบโตยิ่งขึ้นไป” คุณเมลิสซา มาเฮอร์ (Melissa Maher) ผู้บริหารด้านการมีส่วนร่วมในองค์กรและรองประธานผู้บริหารอาวุโสของเอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ป กล่าว “ในฐานะผู้นำด้านการท่องเที่ยว เรามีโอกาสที่น่าทึ่งในการเชื่อมต่อโลกทั้งใบให้ใกล้แค่เอื้อม และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งในอุตสาหกรรมและในเครือบริษัทของเราเอง เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมของเราให้ดีขึ้น และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมให้มากยิ่งขึ้น”

เอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ปมีแผนการดำเนินงานที่มากมายเพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม บริษัทตระหนักว่าการอบรมเรื่องอคติที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวนั้นสำคัญ ดังนั้นจึงได้นำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีชื่อ Textio มาใช้ โดยแพลตฟอร์มนี้สามารถระบุรูปแบบภาษาที่ซ่อนอยู่ในประกาศรับสมัครงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อความหลากหลายและคุณภาพของผู้สมัคร รวมทั้งนำเครื่องมือสัมภาษณ์งานผ่านวิดีโอชื่อ HireVue มาใช้เพื่อลดอคติในการคัดกรองผู้สมัครผ่านวิดีโอ นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้เรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครทุกเพศอย่างเท่าเทียมกัน และติดตามอัตราส่วนการจ้างงานโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันทางเพศ

นอกจากนี้ทางบิสซิเนส รีซอร์ซ กรุ๊ป (Business Resource Groups) ที่ขับเคลื่อนโดยพนักงานของบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ด้านความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมของบริษัท อาสาสมัครหลายพันคนจากกว่า 100 แผนกทั่วโลกร่วมมุ่งมั่นในการผลักดันให้เกิดการตัดสินใจในด้านความหลากหลายที่สำคัญและนำไปปฏิบัติได้จริง อาสาสมัครเหล่านี้มาจากทุกสายงานในเครือเอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ป ที่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของพนักงานและแบ่งปันประสบการณ์เท่านั้น แต่ยังช่วยมอบแนวคิดและข้อมูลเชิงลึกที่บริษัทสามารถนำไปต่อยอดเรื่องความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันของพนักงาน พาร์ทเนอร์ และลูกค้า