บราเดอร์ จัดโครงการ ‘The Academic Cooperation Program’ ฝึกอบรมการซ่อมเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทบราเดอร์ฯ [PR]

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร.โทโมยูกิ ฟูจิโมโต กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนายวรศักดิ์ ประดิษฐ์กุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า นำทีมพนักงาน จัดกิจกรรม ‘The Academic Cooperation Program

ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือทางวิชาการ ในการฝึกอบรมทางเทคนิค ในการซ่อมเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทบราเดอร์ฯ ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ ตามวิทยาลัยต่างๆ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  วิทยลัยเทคนิคนครนายก  วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  และวิทยาลัยการอาชีพนครนายก  ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในสายงานอาชีพ รวมทั้งการนำความรู้ไปใช้เพื่อบริการสังคมในพื้นที่ ตามนโยบายของวิทยาลัย ซึ่งมีนักศึกษาและอาจารย์ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก นอกจากนี้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองผ่านการฝึกอบรมจาก บราเดอร์ฯด้วย