กรุงเทพประกันชีวิต ชวนกันไปวิ่งอีกครั้ง ในงาน “เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวิต ฮาล์ฟ มาราธอน 2017” [PR]

กรุงเทพประกันชีวิต กลับมาอีกครั้งกับงาน “เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวิต ฮาล์ฟ มาราธอน 2017” เพื่อตอกย้ำนโยบายภาครัฐสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีผ่านการออกกำลังกาย โดยในปีนี้มาด้วยแนวคิด เพราะความสุขเกิดขึ้นได้จากการมีสุขภาพที่ดีหรือ “Happy Run, Happy Health” พร้อมนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสมทบทุนในโครงการสาธารณะประโยชน์ นำไปจัดสร้าง “โครงการสวนสุขภาพ เพื่อชีวิตที่มีความสุข”

- Advertisement -

นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต กล่าวว่า “กรุงเทพประกันชีวิตขานรับนโยบายของรัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพกายและใจด้วยการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะนำไปสู่ความพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศไทย อย่างมีประสิทธิภาพ ล่าสุด บริษัทเตรียมจัดงาน “เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวิต ฮาล์ฟ มาราธอน 2017” ครั้งที่ 4 ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในบริษัทและภาคีผู้ร่วมค้าตลอดจนประชาชนคนไทยหันออกมาออกกำลังกายกันมากขึ้น พร้อมกันนี้รายได้จากการสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปร่วมสมทบทุนโครงการสาธารณประโยชน์ โดยในปีนี้นำไปจัดสร้าง “โครงการสวนสุขภาพ เพื่อชีวิตที่มีความสุข” พัฒนาพื้นที่และมอบอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายแก่องค์กร และชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ”

โครงการ “เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวิต ฮาล์ฟ มาราธอน 2017” ครั้งนี้   ตอกย้ำการมีสุขภาพที่ดีด้วยแนวคิด “Happy Run, Happy Health” จัดขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 โดยมีเส้นทางวิ่งที่แปลกใหม่ เริ่มจากกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ สะพานพระราม 5 ถึงวงเวียนราชพฤกษ์ พร้อมแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การวิ่งฮาล์ฟ มาราธอน 21.1 กม. แบ่งกลุ่มอายุ ชายอายุไม่เกิน 29 / 30 – 39 / 40 – 49 / 50 – 59 / 60 ปี ขึ้นไป หญิงอายุไม่เกิน 29 / 30 – 39 /   40 – 49 / 50 – 59 / 60 ปี ขึ้นไป (กรณีอายุ 70 ปีขึ้นไป จัดเป็นรางวัลพิเศษ) การวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม.แบ่งกลุ่มอายุ ชาย อายุไม่เกิน 19 / 20 – 34 / 35 – 49 / 50 – 59 / 60 ปี ขึ้นไปหญิง อายุไม่เกิน 19 / 20 – 34 / 35 – 49 / 50 – 59 / 60 ปี และเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กม. ไม่มีการแข่งขัน และแบ่งกลุ่มช่วงอายุรวมทั้งมีการจัดประกวดนักวิ่งแฟนซี และการสมัครลงแข่งขันแบบเป็นทีม

ผู้สนใจสมัครร่วมงาน “เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวิต ฮาล์ฟ มาราธอน 2017” สามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่ D.I.N Sport เว็ปไซต์ www.berving.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอาทิตยา โทร. 081-987-6055 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bankgoklife.com หรือโทร. 02-777-8888