ลอรีอัล ติด TOP 10 องค์กรในฝันของคนรุ่นใหม่ จากผลสำรวจ “ยูนิเวอร์ซัม” ประจำปี 2559

j1ds4020

ลอรีอัล บริษัทความงามอันดับหนึ่งของโลก ครองใจคนรุ่นใหม่ติดท้อป 10 บริษัทน่าทำงานด้วยมากที่สุดจากผลสำรวจของยูนิเวอร์ซัม (Universum) โดยในปีพ.ศ. 2559 นี้ ลอรีอัล อยู่ในอันดับที่ 9 ซึ่งไต่ขึ้นจากลำดับที่ 11 ในปี พ.ศ. 2558  ตอกย้ำถึงชื่อเสียงขององค์กรที่ได้รับการยอมรับและความสำเร็จในการมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรทำให้ดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้สนใจมาร่วมงาน

- Advertisement -

ผลสำรวจดังกล่าววัดจากนักศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิศวกรรมและไอทีรวมกว่า 267,000 คนทั่วโลกในกว่า 1,700 มหาวิทยาลัยชั้นนำ* โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทที่นักศึกษาต้องการเข้าทำงานด้วย คือประสบการณ์ที่คาดว่าจะได้รับ และความก้าวหน้าในหน้าที่จากการทำงานในบริษัทนั้นๆ

 

ในส่วนผลสำรวจบริษัทน่าทำงานด้วยมากที่สุดของยูนิเวอร์ซัมในประเทศไทยนั้น ลอรีอัล ประเทศไทย เป็นบริษัทจากอุตสาหกรรมด้านความงามที่อยู่อันดับสูงที่สุด โดยยูนิเวอร์ซัมได้ทำการสำรวจนักศึกษาไทยกว่า 7,963 คน จาก 23 มหาวิทยาลัยใน 112 สาขาการเรียน โดยลอรีอัล ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 20 ของผลสำรวจในปีพ.ศ. 2559 โดยก้าวกระโดดขึ้นจากลำดับที่ 36 ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งผลสำรวจพบว่านักศึกษาที่มีความสนใจเข้าทำงานกับลอรีอัล ประเทศไทย มากที่สุดคือนักศึกษาจากสาขาบริหารธุรกิจ สาขามนุษย์ศาสตร์ และสาขาวิศวกรรม

 

นางมนัสฤดี สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เผยถึงความสำเร็จของลอรีอัลในการดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้มาร่วมงานกับบริษัทว่า “ลอรีอัลให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากการอบรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นประจำแล้ว เรายังมีหลักสูตรอี-เลิร์นนิ่งกว่า 5,000 หลักสูตรที่พนักงานลอรีอัลทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ เรามีนโยบายในการบริหารและพัฒนาการทำงานร่วมกันในองค์กร และมีแผนงานที่เปิดโอกาสให้พนักงานกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเติบโตในองค์กรอย่างชัดเจน”

 

นอกจากนี้ ลอรีอัล ประเทศไทย ยังมีโครงการพิเศษต่างๆ ที่ช่วยเปิดโอกาสการทำงานและพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ให้ถึงขีดสุด ไม่ว่าจะเป็นโครงการ การลอรีอัล แบรนด์สตอร์ม ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี 3-4 สาขาธุรกิจและการตลาด ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งนำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดให้กับแบรนด์ของลอรีอัล รวมถึงมีโอกาสได้ร่วมทำงานจริงกับนักการตลาดมืออาชีพ และมีโครงการ Management Trainee ที่คัดสรรนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีศักยภาพสูงมาเรียนรู้และทำงานจริงเพื่อพร้อมเติบโตสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในบริษัท รวมไปการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมงานกับลอรีอัลในสำนักงานต่างประเทศ

 

นางนาตาลี เกอร์ชไตน์ เคอโรวดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ลอรีอัล ติดอับดับบริษัทที่ได้รับความนิยมในหมู่นักศึกษาให้เป็นบริษัทที่อยากมาร่วมงานด้วยเป็นอับดับต้นๆ ทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก ทั้งนี้ลอรีอัลก็ให้ความสำคัญในการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในกลุ่มพนักงาน และการเป็นต้นแบบให้กับพนักงานตามหลักพื้นฐานและจริยธรรมในการทำงาน ทั้งในด้าน Passion ความรักหลงใหลและมีความสนใจในธุรกิจความงาม Innovation ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในทุกส่วนการทำงาน Entrepreneurial Spirit การมีความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าขององค์กร Open Mindedness เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น Quest for Excellence การมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ทำ Responsibility  การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า สังคม โดยลอรีอัลเชื่อว่าพนักงานทุกคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกได้เสมอ ลอรีอัลให้ความสำคัญกับพนักงานอย่างมาก และสนับสนุนการไม่หยุดพัฒนาตนเอง ซึ่งจะทำให้องค์กรจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งและสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นบริษัทด้านความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้ในอนาคตอันใกล้”

 

*เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559