กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมงานแห่เทียนเข้าพรรษาที่ใหญ่ที่สุด เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย จ. อุบลราชธานี [PR]

BLA

ทีมผู้บริหารและตัวแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ปีนี้กรุงเทพประกันชีวิตสนับสนุนการแกะสลักต้นเทียนขนาดใหญ่ ซึ่งมีครูช่างฝีมือฉกาจจากคุ้มวัดไชยมงคลเป็นผู้แกะสลักความวิจิตรงดงามนี้ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี

- Advertisement -

งานแห่เทียนเข้าพรรษานี้ยังเป็นงานที่อยู่คู่ชาวอุบลราชธานีมาอย่างยาวนาน สะท้อนถึงความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นการแกะสลักเทียนจากพุทธประวัติ ในครั้งนี้วัดไชยมงคลได้แกะสลักเทียนซึ่งมีความแตกต่างโดยบอกเล่าเรื่องราวต้นกำเนิดครูบาอาจารย์สายปฏิบัติ และสายปริยัติ เป็นพระประจำเมืองอุบลราชธานีตามหลักปรัชญา “อุบลราชธานี เป็นนครแห่งธรรม นครแห่งเทียน และนครแห่งอารยะธรรม” เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ นอกจากนี้กรุงเทพประกันชีวิตยังได้ร่วมส่งความสุขแก่ชาวอุบลฯ โดยการแจกน้ำและพัดเพื่อคลายร้อนแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานกว่า 100,000 คน อีกด้วย