อีวาน-พอลจัก-ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าอินโดไชน่า-บริษัท-ทาเคดา-(ประเทศไทย)-จำกัด-(1)

- Advertorial -